Haberler

Yeni Yayın
Date: 16.2.2018

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatih Ertugay’ın “Bir Ara Kurum Olarak Cemevleri” başlıklı makalesi Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi-bilig’de (SSCI kapsamında taranmaktadır) yayınlanmıştır. Makaleye şu linkten ulaşılabilir;

www.nny.edu.tr/images/file/sbky/Akademik%20Yay%C4%B1nlar/2287-published.pdf

Haber Arsiv


Yukarı