Sıkça Sorulan Sorular

1.Fakülteniz bölümleri hangi LYS puanları ile öğrenci almaktadır?
Fakültemiz İşletme ve İktisat Bölümleri TM-1, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü TM-2 puan türü ile öğrenci almaktadır.

2.Fakültenizde yabancı dil hazırlık eğitimi var mıdır?
Fakültemizde yabancı dil hazırlık eğitimi bulunmamaktadır. Fakültemiz bölümlerinden herhangi birini kazanan bir öğrenci doğrudan bölüme başlamaktadır.

3.Fakültenizin eğitim-öğretim dili nedir?
Fakültemiz bölümlerinin eğitim-öğretim dili Türkçe’dir.

4.Burs imkanlarınız nasıldır?
Üniversitemiz tüm bölümlerde öğrencilerine geniş öğrenim bursu imkanları sağlamaktadır. ÖSYM verilerine göre, Üniversitemiz öğrenim bursu verme açısından değerlendirildiğinde ülkemizdeki vakıf üniversiteleri içerisinde en ön sıralarda yer almaktadır. Öğrenci adaylarımız Üniversitemizi, LYS’de almış oldukları puanlara göre; %25 burslu, %50 burslu, %75 burslu ve %100 burslu olarak tercih edebilmektedir. Burslu programları %100 burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücreti alınmaz, %75 burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücretinin 1/4’ü alınır, %50 burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücretinin yarısı alınır ve %25 burslu kazanan öğrencilerden eğitim ücretinin 3/4’ü alınır.
Öğrenim bursu dışında, öğrencilerimiz belirli şartları sağladıkları takdirde Sanat, Kültür veya Spor alanlarında burs ve Başarı bursu gibi diğer burs imkanlarımızdan da yararlanabilmektedirler.

5.Burslar kesiliyor mu?
Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde verilen tüm burslar karşılıksız olup, herhangi bir şarta (derslerden başarısızlık, öğrenim süresinin uzaması, sağlık sebebi, devamsızlık vb.) bağlı olmaksızın öğrenim süresince (mezun oluncaya kadar) devam eder.

6.Derslere devam zorunluluğu var mı?
Bölümlerimizde derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır.

7.Bir dönemde en fazla kaç kredi alabilirim?
GANO’su (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) oluşmamış, Bölümlerimize yeni başlayan öğrenciler, en fazla 30 kredilik ders alabilirler. GANO’su oluşmuş öğrenciler ve Bölümlerimize DGS ile yerleşen öğrenciler en fazla 36 kredilik ders alabilirler.

8.Yandal veya çift anadal yapabilir miyim?
Üniversitemiz başarılı öğrencilerine ikinci bir dalda eğitim görme, diploma ve sertifika alma imkanı sunmaktadır. Yandan ve çift anadal programları, eğitimini sürdüren öğrencilerin ilgi duyduğu başka bir alanda uzmanlaşmalarına ve gelişmelerine fırsat vermektedir. Yandal programının amacı, kendi bölümünde lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda sertifika almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktadır. Çift anadal programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmeleridir.

9.Öğrenci değişim programlarından yararlanabilir miyim?
Erasmus değişim programı ile öğrencilerimize yurtdışında anlaşmalı olunan üniversitelerde bir dönem okuma ve staj yapma imkanı verilmektedir.

10.Öğrenci kulüplerine üye olabilir miyim?
Öğrenciler istedikleri öğrenci kulüplerine üye olabilir ya da prosedürler çerçevesinde diledikleri bir kulübün kurulmasına öncülük edebilirler.

11.Bölümlerde staj zorunluluğu var mıdır?
Bölümlerimizde staj zorunluluğu vardır. Bütün öğrenciler ders planlarına ve prosedürlere uygun bir şekilde ilgili dönemde staj yapmak zorundadırlar.

12.İş olanakları nasıldır?
Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra birçok alanda iş bulabilmektedirler. İç Anadolu’nun önemli sanayi ve ticaret merkezi olan Kayseri’de birçok kişiye ulusal ve uluslararası alanda tanınmış holding ve şirketlerde parlak iş fırsatları sunulmaktadır.Yukarı