Staj

Üniversitemiz, sanayi kuruluşları ile kurduğu yakın ve sıcak ilişkilerle öğrencilerimizin profesyonel hayata bir adım önde başlamalarına imkân sağlayacaktır. Üniversite eğitimi ve bilim tamamen başarıya ve üretime dayalı olacaktır. Öğrencilerimize sanayi kuruluşları ile iç içe uygulamalı eğitim, staj ve yarı-çalışma imkânı; mezun olduktan sonra da parlak bir kariyer imkânı sunulacaktır. Sanayinin ve toplumun problemleri bilimsel yönden çözüleceği için toplumla ve sanayi ile bütünleşmiş bir üniversite olacaktır.

Staj süresi 20 (yirmi) iş günü olarak belirlenmiştir. Staj yerleri, bölüm öğrencileri tarafından alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla bulunup, staj koordinatörünün onayı ile belirlenecektir. Öğrenciler staj başvurularını 6. Yarıyılın sonuna kadar ilgili öğrenci işlerinden temin edecekleri dilekçe (staj başvuru formu) ile yaparlar. Öğrenciler bu dilekçeye, ilgili öğrenci işlerinden temin edecekleri Dekanlık yazısını da ekleyerek staj yapacakları kurum ve kuruluşa başvurularını kendileri yaparlar.

1. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Uygulama Esasları
2. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Staj Yönergesi
3. Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Staj Belgeleri;

    a. Belge-1
    b. Belge-2
    c. Belge-3

 Yukarı