Öğrenci Kulüpleri

Kulüpler vasıtasıyla öğrencilerin sosyo-kültürel ve mesleki açıdan gelişmeleri; iletişim ve kendilerini ifade etme becerisi kazanmaları; topluluk konularıyla ilgili veya ortak etkinlikler düzenlemeleri, düzenlenen etkinliklere katılmaları; boş zamanlarını iyi değerlendirme ve birlikte eğlenme alışkanlığı kazanmaları hedeflenmektedir. Öğrenciler istedikleri kulüplere üye olabilir ya da prosedürler çerçevesinde diledikleri bir kulübün kurulmasına öncülük edebilirler.

 Dans Kulübü
Ekonomi Kulübü
Etik Kulübü
Genç Tema Kulübü
Havacılık Kulübü
İşletme ve Girişim Kulübü
İş ve Kariyer Kulübü
Müzik Kulübü
Politika ve Akademi Kulübü 
Tarih Kulübü
Tiyatro Kulübü Yukarı