Fakülte Hakkında

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Üniversitemizin 23 Haziran 2009 tarih ve 5913 sayılı Kuruluş Kanunu ile Rektörlüğe bağlı olarak kurulan dört fakülteden biri olup 2014-2015 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verecektir.

2011-2012 eğitim-öğretim döneminde öğrenci kabul etmeye başlayan fakültemizde sürekli geliştirilen bir eğitim anlayışı ve buna uygun olarak şekillenen akademik altyapı mevcuttur. 

Fakültemiz bünyesinde İktisat, İşletme ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programları; İşletme (Tezli), İktisat (Tezli), İşletme Yönetimi (Tezsiz), İşletme Yönetimi ve Dış Ticaret (Tezsiz) yüksek lisans programları bulunmaktadır.
Lisans ve lisansüstü eğitim düzeyindeki öğrencilere, uzmanlaşmaya dayalı modern ders programları ile Türkçe eğitim verilmektedir. Bunun yanı sıra, yabancı dil ve bilgisayar eğitimi ile birlikte proje hazırlamaya da önem verilmektedir.

Fakültemiz, öğrencilerimizin eğitimleri süresince sınıf ortamında aldıkları temel bilgiler yanında, sanayi-üniversite işbirliğine önem vermekte ve üniversitenin modern yerleşkesi içinde akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemektedir.
Yukarı