Vizyon Misyon

VİZYON

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kendi alanındaki bölümlerle diğer fakültelerin bölümleri arasında daha iyi bir yerde bulunmayı, daha başarılı olmayı, rekabet üstü kalmayı hedeflemekte; mezunlarının dışa dönük, rekabetçi, ekip çalışmasına yatkın, kendini yenileyen bir anlayışa sahip olmaları için hem fiziki hem beşeri altyapının gelişmesini sağlayarak üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde teori ile pratiği mezcederek kaliteli mezunlar yetiştirilmesi için uyumlu bir eğitim politikası takip etmektedir.

İlk mezunları vereceğimiz bugünden sonra mezunlarımız konusunda alacağımız geri bildirim, bizleri yönlendirme konusunda oldukça önemli olacaktır.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni tercih eden öğrencilerin başarılı bir eğitim-öğretimden sonra başarılı bir işadamı, başarılı bir girişimci, başarılı bir şirket yöneticisi ve başarılı bir bürokrat ve siyasetçi olacağına yürekten inanmaktayız.


MİSYON

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bilimsel değer üretmek, araştırma-inceleme faaliyetlerini sürdürebilmek, endüstrinin ve sanayinin ihtiyacına cevap verecek nesiller yetiştirmek için paydaşlarımızla birlikte kaliteden ödün vermeksizin her zaman fark ve değer yaratan bir fakülte olma inancımızı geliştirerek öğrencilerin hayalini gerçekleştirecek bir yapı ve kurum olma iddiasını sürdürecektir.Yukarı