Haberler

ICOMEP'18 Konferansına Katılım
Tarih: 3.5.2018

 Bölüm öğretim üyelerimiz Dr. Öğr. Üyesi H. Serkan Akıllı ve Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Akıllı, 28/29 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen ULUSLARARASI ICOMEP’18 Konferansına aşağıdaki bildirileri ile katılmıştır.

-İçme Suyu Tercihinde Etkili Olan Faktörler: Şebeke Suyuna Yönelik Tutumlar ile Ambalajlı Su Tüketimi Arasındaki İlişki (Dr. Öğr. Üyesi Hüsniye Akıllı)

-Sosyal Ağ Analizinin Kamu Politikası Çalışmalarında Kullanımında Karşılaşılabilecek Sorunlar: Göç Politikası Örneği" ve “İnsani Yardımların Etkililiği ve Kızılay’ın Alan Operasyonlarında Karşılaştığı Sorunlar” başlıklı bildiriler (Dr. Öğr. Üyesi H. Serkan Akıllı)

Bildiri özetleri kitabı için tıklayınız.

Haber Arsiv


Yukarı