Haberler

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin 70. Yılı Etkinlikleri Kampsamında İnsan Hakları ve Hukuk Paneli Düzenlendi
Tarih: 30.4.2018

İnsan Hakları ve Hukuk ana temalı panel, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali KAYA'nın moderatörlüğünde 26 Nisan'da Fakültemiz Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Panelin ilk konuşmacısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ergin ULUSOY, insan haklarının tarihsel gelişim süreci ve bu süreç içerisinde insan haklarına ilişkin temel kavramların nasıl biçimlendiğini; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Fatih ERTUGAY, insan hakları konusunun toplum ve siyasetle ilişkisini, siyasetin konuya yaklaşımını ve bakış açısını ele aldılar. İnsan haklarının ekonomiyle ilişkisini konu alan sunumu ile İktisat Bölümü Arş. Gör. Bekir ÇELİK, BM'nin konuyla ilgili raporlarında yer alan istatistiki bilgileri aktararak ekonomik büyümenin insan haklarından bağımsız bir olgu olarak düşünülemeyeceğini vurguladı. Son olarak Av. Zahide Deniz ise hak ve adalet kavramlarına değinerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin konuya yaklaşımından bahsetti.

Haber Arsiv


Yukarı