Haberler

Yeni Yayın
Tarih: 12.5.2016

İşletme Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Onur GÖZBAŞI'nın “Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği” başlıklı makalesi Osmangazi İİBF Dergisi'nde yayınlanmıştır.

 

Gözbaşı, O.; “Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Etkileşimi: Gelişmekte Olan Ülkeler Örneği” Osmangazi İİBF Dergisi, Ağustos 2015, 10(2), ss. 269- 284. 

http://iibfdergi.ogu.edu.tr/makaleler/14462028_10-2_A%C4%9EUSTOS%202015_Makale_0.pdf

Haber Arsiv


Yukarı