Haberler

KAYSERİ BİRLİK VE BERABERLİĞE ÖNEM VERİYOR
Tarih: 16.2.2016

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde yürütülen bir proje çalışmasında, Kayseri’de halkın birlik ve beraberliği önemsediği, devlete milli ve manevi değerlerle bağlı olduğu,  politik tutumunu buna göre belirlediği gözlemlendi.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Ertugay danışmanlığında 3. Sınıf öğrencisi Fatma Kübra Karaman tarafından “Kayseri ve Yöresindeki Atasözlerinde Politik Kültür Unsurlarının İncelenmesi” isimli proje kapsamında bir çalışma yapıldı.  TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Yurt İçi / Yurt Dışı Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yapılan çalışmada Kayseri'de çeşitli yaş, eğitim ve meslek gruplarından kişilere yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle görüşmeler gerçekleştirildi, veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edildi.
Proje çerçevesinde Kayseri’de görüşme yapılan vatandaşların, Türkçede kullanılan atasözlerinin toplumsal ve politik tutumlarımızı hem yansıttığını hem de bu tutumları etkilediğini düşündükleri belirlendi. Devlet, iktidar, otoriter, lider ve karizma gibi kavramların algılanışının da analiz edildiği çalışmada ayrıca genel olarak halkın, birlik ve beraberliğe vurgu yaptığı, devlete milli ve manevi değerlerle bağlı olduğu,  politik tutumunu buna göre belirlediği gözlemlendi.

Haber Arsiv


Yukarı